IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

Alliantie

voor de Rechtsstaat

met crimefightercomputer cfc

 

Alliantie voor de cfc-Rechtsstaat

 

De oude rechtsstaat is dood, zoals een Zwitser Kaas doorvreten van wespennesten van crimineel-corrupte personen in staatsorganen (in de Politie, in het rechtswezen [Rechters en Advocaten], in de Politiek [leden van Parlementen, benoemd door Partijen zonder onafhankelijke controle]. De nieuwe cfc-Rechtsstaat brengt de burgers weer zekerheid.

 

De normale rechtsstaat kan met relatief eenvoudige middelen worden uitgehold. Hij is zwak en gaat altijd weer over in politiestaat en in dictatuur. Zie het verleden! Bewijzen zat! 

    Normale burgers herkennen manipulaties en leugens van boven te zelden. Ze laten zich vaak om de tuin leiden. En vaak zwichten zij voor druk van boven. Meestal zijn ze bang.

Normale burgers herkennen kwaadaardige mensen niet, die vriendelijk doen. Ze interpreteren het grijnslach van hen als vriendelijkheid. Daarom! Ze zijn niet in staat, het fijne verschil te zien. (Hier is scholing nodig). Kwaadaardigheid heeft nauwelijks iets met een slecht karakter te maken. Meestal is een bepaalde hersenziekte de achtergrond. Een erfelijke hersenziekte. Wat meteen veel verklaart.

       Echter, ondersteund door de crimefightercomputer cfc met testprogramma DIM, die kwaadaardige en hersenzieke mensen met slechte bedoelingen herkent, wordt de rechtsstaat ijzersterk!  Daarbij leren ligt op ons pad!

 

Nu ageren er heel vele kwaadaardige wespennesten in onze machts-organen, die ons in veel punten continu om de tuin leiden, ons vaak in het nauw drijven en ons schade toevoegen. Altijd weer! Dikke corruptie! Zij willen en nemen niet alleen ons geld  - dat ook - maar hebben nog andere motieven/bedoelingen, welke normale burgers nauwelijks herkennen (zij weigeren meestal, het te geloven, indien ze een beetje daarvan herkennen*. Want het gaat compleet tegen hun opvoeding in).

    De leden van de wespennesten beschermen elkaar, zodat het uitziet als een complot. Maar het is geen complot. Wetenschappers hebben het nauwkeurig uitgezocht. Het is geen complot. De wespennesten behoren bij een kwaadaardige secret society met een crimineel verleden en kwaadaardige plannen voor de nabije toekomst. Een erfelijke hersen-ziekte, die deze mensen kwaadaardig maakt, is als een rode draad door hun geschiedenis te vervolgen. Ze werkt ook als lijm, die hen verbindt. Wespennestvorming! Een secret society met geschiedenisachtergrond is iets heel anders dan een complot.  Gesteund door cfc kunnen burgers nu krachtig reageren !  Na ontmaskering door een leger van crimefightercomputers verliezen de wespennesten snel hun macht.

 

Hoe werkt de cfc ?  Hoe gaat de cfc voor de rechtsstaat aan de slag? 

De cfc heeft meer zintuigen dan een mens, kijkt daarmee in het memory van een verdachte persoon, ziet dus veel meer dan een mens. Kwaadaardige personen staan bloot voor hem. Theater spelen helpt hen niet langer. De cfc ziet, wie ze zijn. Hij schotelt hen vragen voor en ziet aan hun antwoorden, o.a. via hersengolven (P300, P90-, … .), o.a. via camera (lichaamstaal, gelaat, lippen), … , of ze de waarheid spreken. Of liegen. Het DIM-programma van de cfc zoekt uit, of de verdachte details van een misdrijf kent, die alleen de dader kan kennen, en bij bendemisdrijven, of hij weet, welke rol bepaalde leden van de betrokken bende hebben gespeeld. Via meerdere kanalen gelijktijdig kan de cfc  testen. En razendsnel combineren. Een mens hoort en ziet alleen de antwoorden via de lippen. De crimefightercomputer ziet veel meer. De cfc ontmaskert kwaadaardige wespennesten.

 

Een normale (laptop-)Computer met het DIM-testprogramma daarop en met bekwame sensoren wordt een crimefightercomputer cfc.  Na een korte opleiding van bedieners, hoe op basis van beschikbare voorkennis vragen stellen, zijn er nieuwe waakhonden voor de rechtsstaat, krachtiger dan ooit.

De cfc-Computer vertelt, met hoeveel % waarschijnlijkheid een verdachte de dader is, resp. onschuldig. Hij is dus ook erg geschikt, om een verdenking van een verdachte weg te nemen.

Zie je er brood in? Ondersteun je dat? Hij is dus ook erg geschikt, om een streep te zetten door willekeur van kwaadaardige rechters, die vandaag bewust foute oordelen spreken.. Ondersteun je dat?

De machtsbasis van ieder kwaadaardig machtssysteem is een net van kwaadaardige  rechters, die rechtsafsnijdingen, welke burgers beleven, hun zegen geven. Die uit illegaal legaal maken. Op het papier.

 

In iedere stad meerdere waakhonden installeren en burgers scholen is het doel van de alliantie voor de cfc-rechtsstaat.

 

Tegen de stevige secret society

de Alliantie voor de cfc-Rechtsstaat

 

Waar komt de secret society vandaan? Ook dit hebben de wetenschappers nauwkeurig uitgezocht. En de crimefightercomputer kan hun antwoord bekrachtigen. De secret society bestaat uit nakomme-lingen van de beruchte Attila-Hunnen. Een SSH dus! Een secret society van de Hunnen! 

AvR is afkorting voor  Alliantie voor de cfc-Rechtsstaat.

 

AVR tegen SSH.    Dat zijn de fronten.

 

Lees het kortboek* (60 pag.)

 

Killervolk

Attila-Hunnen

mit secret society

in Europa und Amerika 

Was planen sie heute?

 

Mord natürlich!

 

Een samenvatting van 6 pag. staat op www.ebuch.jaaaa.net , ebuch12.

Deze informatie is gratis, vrij beschikbaar.

 

De Alliantie voor de cfc-Rechtsstaat wordt georgani-seerd door IQ-Network. 

Website:  www.IQnet.jaaaa.net, daar iqnet1.

E-mail:  iqnet@jaaaa.net + iqnetnet@gmail.com

 

 

www.IQ.jaaaa.net

 

 

IQ-Net, short IQ, is designed as a network of people, unions, companies and governments, being at work on a peaceful evolution of the planet.

 

 

 

 

 

 

IQ.jaaaa.net

 

Click on your field of interest

and get there a menu of websites!

 

IQ-Society    Website-Cluster    IQ-Religion

 

IQ-Party  IQ-Politics  Wonder-Test  IQ-Energy  IQ-Physics

 

 IQnet

 

 

 

End  iqnet3.jaaaa.net  ————  more

DE

NL

GB

IQ

       IQ

      IQ-Network