IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

Gunt Niessen, Delft, Griegstraat 7         GuntNiessen@gmail.com

 

Aan de Raad van de Gemeente Delft

 

Dames en heren,

 

Ik ben geen onbekende persoon in Delft :

Ik ben DSM-Prijs winner   een wereldwijd bekende innovatie-award

Ik ben wetenschapper

Ik ben ontwikkelaar  onder meer van een efficiënte clean energie machine

Ik ben auteur van een reeks boeken  daaronder

 Wespennesten van Bedriegers in Europa’s Machtorganen.. Hoe is het fenomeen te verklaren? ’ 

geschreven met brede achtergrondervaring, niet alleen in NL, maar ook in Duitsland en in Brussel (EU). Het boek is te lezen in bibliotheken, te koop in boekenwinkels.

Ik ben IQ-Partij-voorzitter , een partij van en voor wetenschappers en normale burgers.

Ik was IQ-kandidaat voor het EU-Parlement

Programma--punt 1 : de Crimefighter-Computer CfC vaker benutten bij verdenking van bedrog en misdrijf. Kwade wespennesten via CfC oprollen. Japan doet dit sinds 20 jaar.

 

Moet ik mij met de reeks van mijn prestaties verbergen?  Nee!

Maar nu lijkt het toch daarop. Want mij werd een misdrijf aangehangen. Echt!

Weliswaar een mini-mini-misdrijfje, (TOM-voorstel van het OM:  0 geldstraf, 0 uur taakstraf), maar toch genoeg, om mij een recht af te pakken: het recht, NL-pasport en kiesrecht te krijgen . Het gebeurde via valse aangifte en verstekken van aanwezige bewijzen van mijn onschuld. Dat heeft met Recht niets meer te maken. Dat is puur machtsmisbruik van de beslissers. Een groot Wespennest van personen is betrokken, samenspelend, elkaar beschermend en dikke nadelen over mij heen zettend.

 

De kwade groep speelt de machtkaart.

Heeft de raad van de stad Delft  meer macht dan de kwade groep?

En is hij bereid, deze macht voor een burger van Delft in te zetten, wiens burgerrecht duidelijk geschonden wordt? Burgemeester Verkerk heb ik 3 keer gevraagd. Hij heeft niet geholpen, maar nog meegeholpen, mijn burgerecht te schenden. Is hij deel van het wespennest? Welke wethouders zijn deel van het wespennest? (Motie van wantrouwen van de SP, jongst geleden …. ). De Raad heeft officieel meer macht dan de BM, kan de BM via motie van wantrouwen afzetten. Is (een commissie van) de raad bereid, een kleine stap voor mij te doen?  Ik doe iets heel belangrijks voor de Raad:  als wetenschapper werk ik aan opheldering van de structuren van kwade wespennesten, die zo veel schade maken. Ook in Delft.

 

Alles wat nodig is: de scherpe foto’s op tafel. Het OM heeft toegegeven, dat ze er zijn.

Een van de foto’s laat zien, dat de politie een oud armletsel heeft gefotografeerd: bloedingen in de huid met blauwe randen erom heen. De stelling is, dat deze bloedingen in de huid 15 minuut oud zijn. U weet, hoe lang het duurt, totdat blauwe randen ontstaan!  Dagen! Omdat dit zo duidelijk is, moeten de foto’s worden verstekt. Maar ze blijven wel de basis van beschuldiging en aanklacht door politie en OM. Dit spagaat lukt alleen via machtsmisbruik: De foto’s verstekken en stellen: “Ze zijn het bewijs van schuld.” Terwijl ze het bewijs van een valse aangifte zijn en dus bewijs van mijn onschuld.

Ik heb geen letsels veroorzaakt. Heeft (een commissie van) de Raad van de stad Delft de macht, de foto’s uit de zwarte doos van politie en OM  te halen en op tafel te leggen?

 

Met vriendelijke groet       Gunt Niessen

 

 

Zie ook bijlage iqnet14:   tussenbericht  aan gemeente Delft . Afdeling  NATURALISATIE

Einde iqnet26 ——————  more .

 

 

PS: In de TOM-zitting op 23.3.2016 heeft de OvJ Aandewiel 1. bevestigd, dat zijn besluit, de zaak voorwaardelijk te seponeren,  de optieprocedure niet belemmert (NL-pasport krijgen, dan mee kunnen doen aan verkiezingen 2017).

Nu blijkt dat hij mijn toestemming tot voorlopig seponeren via een leugen verworven heeft. Die toestemming trek ik dus terug.

Ten 2. heeft hij bevestigd, dat ik de scherpe foto’s nog krijg. Ook dat blijkt een leugen te zijn. Het OM zwijgt bereed en stuurt de foto’s niet.

Met de foto’s kan ik de valse aangifte meteen bewijzen en uit het seponeren een vrijspraak maken.

 

 

Einde iqnet26 ——————  more .

 .

iqnet26