IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

 

 

BurgerComité Afzetting

van gevaarlijke rechtsverkrachters

in de overheid

 

Het BurgerComité A heeft 2 afdelingen, afdeling BC1 en afd. BC2.

 

Afdeling BC1 omvat leden, die rechtszaken beoordelen en het gedrag van beslissers in het vizier nemen. Indien ze moeten concluderen, dat een functionaris in de overheid herhaaldelijk of zelfs stelselmatig het recht breekt, rechtsverkrachtend en bedriegend bezig is, nemen zij het besluit: afzetting van die functionaris.

In het bijzonder let BC1 erop, of een bedriegende functionaris deel uitmaakt van een wespennest van bedriegers, dat dezelfde technieken benut, met die Hitler zijn dictatuur heeft opgebouwd, altijd minder rechten voor burgers en altijd meer rechten voor functionarissen, om ongestraft misdrijven zoals rechtsverkrachting te plegen, totdat ze de burgers in een zak hebben gevangen. (“wij hebben jullie al in de zak” is een uitspraak van een lid van zo’n kwade groep, onderdeel van een groot net van groepen.  Hij triomfeert te vroeg!)

 

Afdeling BC2 houdt zich bezig met omzetting van een afzettingsbesluit van BC1.  Allereerst loopt een poging, de afzetting van de foute functionaris via overheidsorganen zelf door te zetten.   Dat kan al lukken.

Toch als de foute functionaris 1 deel uitmaakt van een wespennest van foute func-tionarissen (2, 3, 4, … n ),  die hem beschermen, begint BC2 met acties in het ka-der van scenario 2. Nu worden ook die hem beschermende collega’s (2, 3, 4, … n )  in het vizier genomen, bij conclusie ‘rechtsverkrachtingen ook door hen’  ook afgezet.

De foute functionaris 1 krijgt met acties buiten de deur te maken, met openlijke uitnodiging op te stappen bij zijn woning en andere private verblijfsplaatsen. In folders en op plakkaten wordt zijn salaris getoond, dat hij via de belasting van burgers krijgt, en zijn tegenprestatie genoemd: bedrog. “Hij bedriegt dezelfde burgers, die hem zijn salaris betalen! Zonder twijfel. Daarom: opstappen!”

 

Het is slimmer, een vijand in zijn weke delen aan te vallen, dan hem in zijn bek vol scherpe tanden aan te vallen.

Grote demonstraties van woedende burgers voor overheidsgebouwen zijn niet zinvol. Bedriegers, die binnen zitten, sturen dan gebitten met scherpe tanden naar buiten: zwaar bewapende politie.

Bedriegers moeten ook eens naar huis: ze dan openlijk met vragen en passende informatie ‘verwelkomen’! 

Niemand doet dit tot nu toe. Daarom: bij ons moet je zijn, als je jouw recht wil halen. Als je in een rechtsstaat wil leven. Een kwade groep heeft de rechtsstaat al erg verzwakt. Al te vaak stoten wij op extreme rechtsverkrachting. Maar het is nog niet te laat. Met de slimme strategie van het BurgerComité Afzetting  kunnen wij het nog richten, Samen! Wij weten: ‘Wij zijn talrijker dan alle bedriegers in alle wespennesten. Dat is onze sterkte 1. Daarnaast hebben wij een goede strategie. Dat is onze sterkte 2. (Iedere tegenstander in zijn weke delen aanvallen!). Daarnaast hebben wij de Crimefighter-Computer CfC ter beschikking, onze sterkte 3, door universiteiten ontwikkeld, die er in Japan al door de overheid benut wordt, met groot succes. De Crimefighter-Computer CfC ziet meer en kan de waarheid sneller en beter bepalen dan een mens. Het Comité test verdachte functionarissen via CfC. Wie weigert, zich objectief testen te laten, hoort meteen de eis “aftreden”. Het comité gaat touwtrekken. Trek je mee?

Het is niet zinvol, correctie van recht brekende besluiten te eisen door dezelfde persoon, die het recht heeft gebroken, of  door een collega in hetzelfde wespennest. Hier is het alleen zinvol, op de man te spelen.

De bedriegers moeten weg. Anders herhalen rechtsverkrachters hun spel continu. Anders krijgen wij een dictatuur a la Hitler.

 

Toekijken of mee doen? Neem een besluit!

 

Burgercomite-afzetting@gmail.com

 

PS: Hoe loopt zo’n rechtsverkrachting? Heb je een idee? Je moet het eens in een concreet geval meegemaakt hebben! Dan weet je het: Het loopt heel primitief! Altijd hetzelfde trucje: de zet van bewijsmateriaal vervalsen: Wil de bedrieger-groep een onschuldige verdachte veroordelen (meestal, om de echt schuldige uit de wind te houden), dan laat ze al de bewijzen, die zijn onschuld direct aantonen, verdwijnen. Uit de rest, die misschien, misschien tegen de verdachte lijkt te spreken, maakt de beslisser met ambtsmacht dan een stevig zin “Ik ben overtuigt, dat de verdachte het feit gepleegd heeft!” Dus volgt veroordeling van de onschuldige. Wil de bedrie-gergroep een schuldige verdachte uit de wind houden en vrijspreken, dan doen ze het precies omgedraaid: de bewijzen van schuld wegmoffelen. De bedriegers kunnen dat, omdat ze ambts-macht bezitten. Zij beschikken over de belangrijke bewijsstukken. Niemand anders. Die stukken zitten in hun zwarte doos. Daarin kunnen ze ongezien manipuleren. Ze misbruiken ambtsmacht, om ongezien de bewijzen te manipuleren, dus de vervalsen. Het is altijd hetzelfde trucje.

De bedriegergroepen gaan nog verder. Ze manipuleren niet alleen bewijsmateriaal, maar ook bewijsmethoden. Er is de CfC-Crimefighter-Computer, die onschuld kan bewijzen (of schuld). Een hightech-product van universiteiten. Sinds vele jaren in Japan in gebruik. De bedriegers beslissen, of zij hem inzetten. Of niet. Citaat:  “ …… Ook zal ik niet overgaan tot het afnemen van een ‘CfC-test’, gezien ik daartoe geen aanleiding zie.”   De beslisser ziet geen aanleiding, de waarheid via CfC te zoeken. Waarom niet, zegt hij niet. Hij dicteert, wat de waarheid is. Dictatuur. “Tegen dit besluit staat geen geroep open” voegt hij meteen bij, om het heel duidelijk te maken, dat wij burgers niets meer te melden hebben, als deze soort criminelen de overhand wint. Laten wij via het primitieve trucje bewijzen vervalsen een dictatuur a la Hitler over ons heen zetten? Nee! Dat gaat niet gebeuren. Het BurgerComite A zet het trucje afzetten daartegen.

Waar de overheidsorganen na infiltratie door kwade groepen (zie het boek ‘Het Machtssysteem ontspoort’) hun vermogen tot zelfreiniging hebben verloren, is er geen ander weg: de burgers moeten zelf actief worden. BurgerComité Afzetting doet precies dit. 

iqnet20