IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

Gunt Niessen  aan gemeente Delft . Afdeling  NATURALISATIE

 

 

Geachte heer Mulder,

 

Hier een tussenbericht na ons overleg op woensdag. Aanvraag NL-pasport terugtrekken of niet?

Ik heb de zaak met mijn advocaat besproken.

Mijn advocaat is van mening, dat het goed is, het bezwaar in te gaan, indien wij het bewijs van mijn on-schuld (= van een valse aangifte)  voor 1.juni j.l. boven tafel  krijgen, dwz. de scherpe letselfoto’s, die het OM in zijn zwarte doos verborgen houdt, omdat ze een oud armletsel tonen, dus ambtsmisdrijven open leggen, de letsels als bewijs van mijn schuld te hanteren, terwijl deze bewijsstukken juist ontlastend zijn.

 

Als het niet lukt, de scherpe foto’s te krijgen, meent mijn advocaat, dan is het waarschijnlijk, dat het monster van list, leugens, bedrog en ambtsmisdrijven, dat in de Europese overheden zit (niet alleen in de Nederlandse overheid), het bezwaar weer via ambtsmisdrijf , manipulatie en leugens, zal afwijzen. 

Uit tactische redenen is het dan beter, de aanvraag terug te trekken en met meer tijd later weer in te dienen, zodra het bewijs van onschuld tegen weerstand van het monster gelukt is.

Natuurlijk mag nooit de indruk ontstaan, dat ik toch letsels heb veroorzaakt en daarom terug trek. Daarom deze heel duidelijke brief.

 

Het verborgen houden van de ontlastende bewijsstukken in de zwarte doos van het OM  is een ambtsmisdrijf van het monster. Het is een directe brute schending van mijn burgerrechten. Het feit, dat het monster met vele hoofden dit ambtsmisdrijf sinds bijna 1 jaar pleegt, sinds 12. juni 2015, iedere dag opnieuw, is een sein, hoe sterk zich het monster voelt.

 

Zo veel bedrog op een hoop is heel onnatuurlijk. Dus moet een aansturende kracht erachter zitten. Een taak voor de wetenschap, om dat op te helderen! Dat moet niet in deze brief gebeuren.

 

U weet, dat ik en anderen de Crimefighter-Computer CfC willen inzetten, om wespennesten van bedrie-gers in de overheid te ontmaskeren. Tot nu toe horen wij van hetzelfde bedriegende monster altijd het antwoord:  “Voor inzet van de Crimefighter-Computer CfC zien wij geen redenen.”  Grappig!

 

De ombudsman gaat een tweede poging doen, de scherpe foto’s te krijgen. Immers heeft het monster op 15.10.15 schriftelijk toegegeven, dat er scherpere foto’s zijn dan verstrekt. “Mij is gebleken, … , dat de kwaliteit van de foto’s achteruit is gegaan. Ik betreur het zeer”

Een 2. bewijs van het bestaan van scherpere foto’s  staat op pag. 21 van het proces-verbaal. Daar staat, dat ik tijdens het verhoor hebt gezegd: “Ik heb de letsels, te zien op de 3 foto’s, niet toegebracht. Absoluut onmogelijk.  Ik heb op de plaatsen van letsels het meisje niet aangeraakt. Niet aan de arm, niet aan de romp.”  Ik heb dus een foto van een armletsel gezien, met letsels. Want daarover praat ik. Die foto was heel scherp en op paper geprint. Later heb ik van het OM  een foto van dezelfde arm zonder letsels gekregen: totaal wazig, niets meer te zien. De scherpe foto, die ik in het verhoor heb gezien en over die ik toen heb gepraat, is niet, wat ik heb gekregen. De scherpe armfoto wordt nu verstekt.

In het verhoor heb ik ook meerdere keren gezegd, dat het op de foto getoonde armletsel oud is, te zien aan de blauwe randen om de rode plekken. Dat heeft de listig-oneerlijke mevr. Kroezen niet genoteerd, ofschoon ontlastend en heel belangrijk. Daarentegen heeft ze  belastende woorden, die ik niet heb gezegd, neergeschreven, zoals ‘beetgepakt bij de arm’ , als of ik ze zou hebben gezegd. Ik heb met haar moeten vechten, om dit uit het geschreven verbaal te krijgen. Zeker een oneerlijke persoon.  List, leugen, bedrog in alle fasen van het proces. Seinen, dat de aanhoudende agenten en de  verbalisant Kroezen zich hebben afgesproken, om een onschuldige veroordeeld te krijgen (=ambtsmisdrijf)

 

Nu kan het monster nog zeggen: “De scherpe foto’s werden per ongeluk vernietigd.”  Wie gaat dit dan geloven? Iedereen zal zeggen: het monster heeft de bewijzen van zijn ambtsmisdrijf vernietigd. Per ongeluk foto’s in de computer wissen? En dan nog de scherpe foto’s op papier per ongeluk vernietigen? Dat gaat alleen met voorbedachte raad.

 

In deze zaak hier gaat het om een verzonnen mini-mini-misdrijfje, met OM-voorstel 0 geldstraf en 0 uur taakstraf, via TOM-zitting, voorwaardelijk. Een  verzonnen mini-misdrijfje, dat het OM benut, om mij en IQ-Partij te verzwakken en te belemmeren, aan de komende verkiezingen deel te nemen. Een IQ-Partij, die de komende schijnverkiezingen met de eis verstoort, de CfC in te zetten, is niet welkom.

 

Een mini-misdrijf breed uitmeten is goed, omdat het monster dezelfde strategieën van list, leugen, bedrog en pure ambtsmisdrijven ook bij kapitale misdrijven benut, om te manipuleren en zijn doelen te bereiken.

Een brief van een insider binnen de overheid aan de ouders van een moordslachtoffer is in het boek van Wim Dankbaar afgedrukt, boek over de bekende moord op Marianne Vaatstra. De werkelijke moorde-naar, een asielzoeker, een Koerd uit de Irak, mag niet in beeld komen in verband met zo’n gruwelijke moord: een 16-jarig meisje verkracht en dan met doorgesneden keel op een koewei neergelegd. Als dit bekend wordt, dan komt het asielbeleid van de Nederlandse regering en ook van heel Europa in de knel. Daarom heeft het monster in de overheid de bewijzen tegen de moordenaar uitgewist en hem snel via vliegtuig naar het buitenland gebracht. De moord bleef ‘onopgelost’. Als de geruchten over een moordende asielzoeker toch bleven rondzingen, zag het monster zich gedwongen, iets te doen:  via een cold-case-team hebben ze een onschuldige veeboer opgepakt, valse bewijzen gecreëerd en hem voor 18 jaar in de gevangenis gestopt. Wim Dankbaar probeert, hem nu vrij te krijgen. Ik denk, ik doe mee.

 

Bewijzen manipuleren, op dezelfde listig- primitieve manier,  is machtstechniek van het monster in de overheid: dat zien wij hier: De beide gevallen naast elkaar gelegd laat dit zien. En het laat zien, dat het monster met deze techniek politieke doelen nastreeft: 

1.. De democratie verkrachten door uitschakelen van de kritische IQ-Partij van wetenschappers, voor-standers van de Crimefighter-Computer CfC, (gevreesd door het monster

2.. Een asielbeleid voeren, met salami-taktiek, dat de Europese volkeren met asielzoekers en oorlogs-vluchtelingen doordringt, verdringt, verzwakt. (decennia geleden door een undercover-mogendheid aangekondigd.) Als tussenstap tot het echte doel van het monster moeten de Europeanen vreemdelingen worden in eigen land:  dat is duidelijk een politiek doel van het monster.

Wie is het monster? Zeker geen kleine partij !

 

Wat betreft moordzaken verdoezelen:  Ik wil graag weten, wat de reden voor het Delftse politieteam onder leiding van de heer J. Visser was, mij op 12.6. 2015  vijf  uren lang, van 17.07 h tot 22.14, in een koude politiecel laten zitten zonder een arts te roepen, terwijl ik ernstige gezondheidsproblemen had, als gevolg van mishandeling door de agent Jelsma, en meerdere keren om een arts heb gevraagd. Was het de intentie van het politieteam (een onderdeel van het monster?), een zwakke 75-jarige witbaard in de politiecel te laten sterven?  Daarover moeten wij niet speculeren. Want wij hebben de Crimefighter-Computer CfC . Alle leden van het team moeten aan de CfC. Dat is mijn eis in de komende strafzaak. De ombudsman heeft mij erop attent gemaakt, dat mishandeling door de politie binnen een jaar verjaard is. Dus moet ik nu spoedig aangifte doen.

Ik heb gezien, toen ik op het politieterrein geboeid uit de politieauto werd gesleurd en voor pijn schreeuwde, dat de ogen van de wachtende agent Visser bijna uit zijn gezicht vielen. Absoluut ziek! Absoluut pathologisch. Als wetenschapper heb ik een oordeel! Wat is de intentie van zulke zieke mensen? De Crimefighter-Computer CfC kan het opsporen.

 

Er was speelruimte voor de beslissing ja of nee NL-pasport, wegens de belachelijke 0 geldstraf en 0 uur taakstraf en het vermoeden van een valse aangifte. Daarom heeft uw afdeling  juristen van de gemeente ingeschakeld. Noodzaak van een nee werd door hen niet aangetoond, maar wel de beslissing nee genomen door personen op de achtergrond, in de naam van de burgemeester.

De speelruimte werd tegen mij benut.

De burgemeester kent mij persoonlijk sinds mijn winst van de int. DSM-Prijs Innovatie in 2000.  Verder heb ik de burgemeester nu 3 keer gevraagd, mij de scherpe foto’s te verschaffen, die mij ontlasten en een valse aangifte tonen. 3 keer heeft burgemeester Verkerk uitvluchten gezocht en de foto’s niet bezorgd. (briefwisseling hier aanwezig). Hij weigerde. Dan naam hij, duidelijk persoonlijk betrokken, samen met anderen de nee-beslissing, wetend om het verstekken van de ontlastende foto’s, en zelf  betrokken bij het verstekken. Sinds de gondelaffaire is hij in Delft bekend als corrupt. Raadsleden zeggen het luid: corrupt. En ik heb hem vroeger als intrigant en corrupt beleefd. Nu doet hij mee in het spel, mij via een valse aan-gifte tot een crimineel te maken. Dat heeft als gevolg dat ik nu vraag:  Heeft burgemeester Verkerk een ambtsmisdrijf gepleegd? Behoort burgemeester Verkerk tot het monster, dat met list, leugens en ambts-misdrijven de rechtsstaat omver werpt? Luistert de burgemeester naar de bevelen van een vreemde undercover-mogendheid, namelijk de leiding van het monster? Dat is dan het misdrijf hoogverraad!  De Crimefighter-Computer, die in Japan al 20 jaar in gebruik is, kan op deze vragen in 20 minuut antwoord geven.

 

Met vriendelijke groet   Gunt Niessen

 

 

Ook te lezen op www.iqnet.jaaaa.net , iqnet14 ——————  more .

 

iqnet 14