IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

Gunt Niessen,

2625AG Delft, Griegstraar 7 .  GuntNiessen@gmail.com   facebook-adres :  GuntNiessen   

 

Aan de politie

 

Aangifte tegen het team van politieagenten, betrokken bij de zaak van 12.6.2015 met Proces-Verbaal PL1500-2015175895, Art. 300/1 Wb StrR.

 Aangifte tegen het team  wegens zware mishandeling, in het bijzonder tegen de agenten S.A.Jelsma, D.J.M. Kroezen en Visser.  Artikel 300 Wet Strafrecht.

En aangifte wegens onthouden van een medische behandeling tijdens het 5-uren durende verblijf  op het politiebureau.

 

Verder: Angifte wegens ambtsmisdrijven van een grotere groep in de overheid, betrokken bij het verbergen van valse bewijzen, manipuleren met bewijzen, om het resultaat te krijgen, dat ze willen, zodoende het recht uit te schakelen en de burgers in haar vizier rechteloos te maken.

In het bijzonder betrokken bij het verbergen van de 4 heel scherpe foto’s, die de agent Krassenburg op 12.6.2015 heeft gemaakt van de letsels van het simulerende ‘slachtoffer’ Sule Dogan, een Turkse teenager van 15 jaar. Zij toonde o.a. een oud armletsel, vele kleine rode bloedingen in de huid met blauwe randen daarom heen, duidelijk oud, en stelde: “Deze verwonding is 20 minuut oud en veroorzaakt door de bewoner van de flat hier, die mij naar buiten heeft gestuurd, omdat ik tegen de deuren heb gebonkt.”  Dit foto toont de valse aangifte zo duidelijk, dat het verborgen moet worden door allen, die willen, dat de valse aangifte als een echte aangifte doorgaat. Het blijkt: dat is een grote machtige kring in de overheid. Tot vandaag zelfs machtiger dan de ombudsman.

 

De ombudsman heeft mij erop attent gemaakt, dat ik wegens mishandeling op 12.6.2015 binnen een jaar aangifte moet doen, omdat mishandeling anders verjaard.

(“verjaren na 3 jaar is waarschijnlijker”, zegt een advocaat)

 

Op 12.6.2015 werd ik, zoals bleek, zonder reden met geweld uit mijn woning getrokken, als ik de deur opende, om aan andere deuren zoekende agenten te helpen. “U bent aangehouden!” waren de eerste woorden, die ik te horen kreeg. “Waarom?” was mijn vraag. “Dat krijgt u op het bureau te horen. Meekomen naar het politiebureau!”  Ik weigerde en zei: “Er is geen reden. Ik heb niets illegaals gedaan.” Tijdens het volgende gesprek—ik nog in mijn woning— kregen de agenten een telefoontje, dat een ander agent beneden letsels bij een slachtoffer had vastgesteld en gefotografeerd (4 foto’s, gemaakt dicht bij onze flat).

De agenten hebben mij de foto’s niet laten zien, ook niet mij en het simulerende ‘slachtoffer’ tegenovergesteld, de 15-jarige Turkse teenager Sule Dogan, loterijverkoopster, die ik 20 minuut eerder uit de flat had gestuurd (zonder geweld) wegens veroorzaken van overlast. De 15-jarige kwam samen met een 14-jarige vriendin, die mij ook vals beschuldigde, geweld te hebben gebruikt, als getuige bij de politie. Dus: het was een professioneel bedriegerteam: ‘kwetsbare kinderen’, met volwassenen daarachter, met een Turkse hoofddoekvrouw, die met de twee kinderen sprak, maar - vreemd genoeg - voor aankomst van de politie verdween. In geval van echte mishandeling had ze toch de bijstand van de kinderen moeten zijn! Dus het was een bedriegerteam met een truc en met doelen. Dat heb ik ook meteen tegen de 4 gekomen agenten gezegd. Maar die geven daar geen gehoor aan.

 

Ik werd door de agent Jelsma met geweld uit mijn woning getrokken, meteen zwaar mishandeld en als zwakke 75-jarige direct voor mijn woningdeur geboeid (zonder redenen, idioot), opnieuw zwaar mishandeld, in de lift gedrukt, waar de mishandeling doorging, en naar het politieauto gesleurd, voor de ogen van vele medebewoners van de grote flat, die verbaasd op de galerijen stonden te kijken.

Het verhaal, dat agent Jelsma op pagina’s 16 en 17 vertelt, is van begin tot eind gelogen, wat laat zien, dat hij zijn misdaad verbergen wil.

“Door bewoner van Griegstraat Nr. 7 mishandeld” schrijft Jelsma van de aangeefster te hebben gehoord. Dat liegt Jelsma op pag.16.

Jelsma had geen idee, achter welke woningdeur ze ‘de dader’ moesten zoeken. Daarom waren ze overal aan het bellen (getuigenis: medebewoners), te zien door mijn deurspion. Van de simulerende aangeefster kon hij de informatie ‘dader in nr. 7’ niet hebben, want die had die kennis zelf niet. Zij had mij alleen op een galerij verder weg gezien.

Het was dus geen ‘op heterdaad betrapt als verdachte  van art. 300/1 WStr.’ zoals Jelsma op pag. 16 stelt. Niemand heeft een feit gezien. Alleen het bedriegerkinderteam kwam met deze beschuldiging, op die de politie reageerde.

De aanhouding was ook daarom ten onrecht. Ze hadden mij, 75 jaar oud, kunnen uitnodigen, op termijn op het politiebureau te reageren op de aangifte.

 

Wat zijn de redenen, waarom ze in plaats van met 2 nu met 4 man kwamen, binnen 20 minuut ter plaatse, en op een valse aangifte met brute geweld tegen een bejaar-de reageerden en nu liegen en liegen??? Dat is onnatuurlijk. Dat is niet normaal.

 

Nog onnatuurlijker is, dat de scherpe foto’s sinds een jaar worden verborgen gehouden. O.a tonen ze een oud armletsel: rode bloedingen in de huid, met blauwe randen erom heen. Heel duidelijk een oud letsel.

Dat te tonen laat zien, dat de aangeefster aan het bedriegen is.

Dat te fotograferen maakt waarschijnlijk, dat de agent meedoet bij het bedriegen.

Dat te fotograferen laat zien, dat ze ‘bewijzen’ nodig hebben en moeten creëren.

Deze ‘bewijzen’ mij niet ter plaatse tonen maakt waarschijnlijk, dat ze weten, dat het valse bewijzen zijn.

Deze ‘bewijzen’ ook later niet te tonen, niet politie, niet OM, gedurende een jaar, laat zien, dat bij het spel met valse bewijzen een groter kring betrokken is. Een kring, die professioneel bedriegt. Ik noem dit een kwaadaardig wespennest in de overheid. Zulke wespennesten hebben herkenbare doelen. Zich sterk maken voor immigranten, en zelfs voor criminele immigranten, behoort daarbij. (IQ-Partij heeft meerdere frapperende voorbeelden verzameld). (‘De immigranten-populatie moet groeien, om de Europese en hier de Nederlandse bevolking te ondermijnen’ is een tussendoel tot een verder doel. Bekend gemaakt door misdaadsjournalisten.)

Om het meteen te zeggen: het gaat  niet  om een complot. Dat is geen wetenschappelijke beschrijving van het fenomeen. Het fenomeen heeft diepere wortels. IQ-Partij heeft de undercoverVolk-theorie in plaats van de complot-theorie. Via de Crimefighter-Computer CfC kan de juistheid van deze theorie worden bevestigd. Dan kan het professionele wespennest zijn psychiater-wapens niet gebruiken.

Men moet daarvan uitgaan, dat het crimineel fenomeen in de overheid tot aan de tanden bewapend is met alle beschikbare wapens, tot toepassing van listig verborgen fysieke geweld toe (sluipmoord). Gevonden insiderpapieren van het undercovervolk beschrijven zijn strategie ‘vom heimlichen Tod’, in de Duitse taal.

 

Maar gaan wij verder met de concrete aangifte.

 

Op het politiebureau werd ik, een zwake 75-jarige, plots gefouilleerd, zonder erkenbare redenen.

Daarbij sloeg mij agent Jelsma met de kant van zijn hand hard tussen de benen. Ik schreeuwde “Au!”. Want hij deed mij pijn. Maar hij heeft niet goed getroffen. Wat was de intentie bij deze aanval? Bij een treffer had ik kunnen dood omvallen.

Ik werd van al mijn spullen beroofd, ook van mijn smartphone, met dat ik de verwondingen door de boeien aan mij handpolsen wilde fotograferen. Dat werd niet toegestaan. Waarom niet?

Dan werd ik ingesloten in een koude politiecel.

Wachten op een advocaat, door de politie geroepen. Uit Den Haag. Het duurde en duurde. Ik kreeg stevige gezondheidsproblemen. Bloedsomloopproblemen. Hart-problemen. Veroorzaakt door de mishandeling. Via microfoon in de muur heb ik meerdere keren mijn klachten  genoemd en om een arts gevraagd. “Ja, die komt”, was het antwoord. Maar die kwam niet. 5 uren lang kwam die niet. Dat kan alleen met voorbedachte raad zo zijn gemanipuleerd. Ik had dood kunnen omvallen. Was dat de intentie erachter? Dat is dan een moordpoging. Ik wil dat uitgezocht hebben. Natuurlijk gaan de betrokken agenten Visser, Kroezen, Jelsma, …  liegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Na het gesprek met de advocaat volgde het verhoor door agent Kroezen. Ondanks mijn handicaps sterke gezondheidsproblemen en honger bemerkte ik, dat agent Kroezen aan het manipuleren was. Ze schreef sterk belastende dingen in de tekst, die ik niet had gezegd (zoals “Ik heb de teenager beetgepakt bij haar arm.” ) en wilde deze niet verwijderen. Wat ik toen niet heb gemerkt is, dat zij mijn herhaalde uitspraken “Dit armletsel op de foto is oud! Dat is bedrog!” niet heeft genoteerd. Belastende dingen, niet gezegd, wel in het verhoorprotocol schrijven. Ontlastende dingen, door mij gezegd, niet. Dat is bedrog door agent Kroezen. Ambtsmisdrijf! Aangifte wegens bedrog tegen mevrouw Kroezen, zeker weten niet integer. Manipuleren. List en bedrog.

 

Na meer dan 5 uren nog altijd geen arts.

Om 22 h 14 mocht ik naar huis gaan. Gevaarlijke situaties overleefd. Om ervaringen rijker. En om de illusie ‘Rechtsstaat Nederland armer”.

 

Ik doe aangifte tegen alle “overheidsdienaren”, die meegedaan hebben en nog meedoen aan het verbergen van de valse bewijzen, de scherpe foto’s, rsp. aan het vernietigen van deze bewijzen van hun eigen misdaad.

 

Opmerkelijk is:  Alle blijven stom, wat betreft de niet verschenen arts. Ondanks mijn vragen en verwijzen gedurende een jaar. Geen woord. Geen reactie. Zeker is: onthouden van een medische behandeling tijdens het 5-uren durende verblijf op het politiebureau. Ook moordpoging? Dat moed worden uitgezocht. Onder inzet van de CfC ! Wetenschappers weten, dat in het undercovervolk de erfelijke lustmoordenaarziekte woedt. Heel vele personen zijn besmet, slachtoffer van deze ziekte. In het bijzonder benutten groepen met deze ziekte iedere mogelijkheid, om indirect te doden. Omdat die vreemde drang in hun hersenen woedt en ze openlijk niet mogen doden. Indirect dan, waar geen gevaar van straf aanwezig is. Een kinderschender plots in de politiecel dood omgevallen, die nooit om een arts heeft gevraagd?  Wie gaat dan de betrokken agenten vervolgen? Niemand! Op 12.6.20015 deed zich dus een prima mogelijkheid voor, ongestraft te doden. Killermensen hebben zo iets nodig. Zij loeren op gelegen-heden. Omdat geen van de betrokken agenten op de killerziekte is onderzocht, via de CfC, moet dit nu alsnog gedaan worden. Ook al omwille de veiligheid van het volgende mogelijke slachtoffer. De zieken zijn seriedaders.

Ik wil een statistiek zien: hoeveel personen zijn in de politiecel plots gestorven?

 

Op mijn klacht tegen het politieteam weigerde de politie schriftelijk te antwoorden. Ze wilden alleen mondelings met mij praten:  op het politiebureau, waar ik de beschreven dingen had meegemaakt. Een week voor afloop van de frist verklaarden zij: Klachtprocedure is afgesloten (bewijzen aanwezig). Zij hadden haast.

 

Of de rechters van het strafhof, die de zaak behandelen, integer zijn of ook tot het ‘fenomeen van list, leugen, bedrog, ambtsmisdrijven’ behoren (dat op een andere plek uitvoerig en wetenschappelijk beschreven wordt), maakt een groot verschil. In een gesloten machtssysteem kan men het laatste niet uitsluiten. Het is wensbaar, dat de rechters CfC-getest zijn op integriteit.

 

Hoe de verhouding tussen OM en Ombudsman is, beide instanties in gebouwen 500 m van elkaar, ziet men aan het volgende: De ombudsman schrijft briefen aan het OM in zake de foto’s. Krijgt als antwoord: “Wij hebben geen scherpere foto’s dan de verstrekte wazige foto’s (wat in tegenspraak is met de brief van 15.10.15 van het OM, waar ze “betreuren, onscherpe foto’s te hebben gestuurd”. En wat in tegenspraak is met pagina 21 van het proces-verbaal van agent Kroezen). De ombudsman accepteert dit en geeft het aan mij door. De ombudsman weigert, met mij naar de balie van het OM te gaan, 500 m verder, en samen met mij te eisen, de foto’s uit het dossier de krijgen.  “Zo werken wij niet”, zegt hij. Briefen schrijven, die de machtgroep in het OM lachend verbrandt!!

“De CfC inzetten?” was mijn vraag. “Gaat de ombudsman zich sterk maken voor het nieuwe wapen van de rechtsstaat, dat list, leugen, bedrog breekt?” Nee, was het antwoord. “Zo werken wij niet. Misschien, als heel vele burgers dat eisen. Nu niet!”  Maar niet vooruitlopen en nieuwe krachtige werktuigen van de wetenschap gebruiken! “Nee. brieven schrijven, dat is genoeg!”

Alle instanties, politie, OM, … , verwijzen bij klachten over onrecht naar de ombudsman. Maar ze zeggen niet daarbij, dat de ombudsman geen macht heeft. Hij kan alleen adviseren. “Een papieren tijger!” zeggen advocaten.    Misdadige functionarissen moeten op een advies van de ombudsman niet reageren. Zij kunnen door gaan met hun listige spelen. List, leugen, bedrog, ambtsmisdrijven.  Zo moeten bedrogen burgers naar andere Wegen zoeken.

 

Ik kan mij goed voorstellen, hoe moeilijk de situatie is voor een bedrogen burger, die geen IQ-Partij achter zich heeft, die de CfC niet kent, die geen wetenschapper is, die geen diepere kennis van het verleden heeft en in het bijzonder geen kennis van de wortels van het fenomeen. Wij zien de onnatuurlijke dichtheid van list, leugens, bedrog en ambtsmisdrijven in de overheid in gevallen, waar centrale doelen van het machtssysteem in het geding staan. In vele andere gevallen gaat het fenomeen handelen volgens de wetten en de schone schijn van een rechtsstaat creëren. Maar hier even niet.

 

Met vriendelijke groet

Gunt Niessen

Einde iqnet11 ——————  more .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het bureau van de Ombudsman             (mijn eerste brief an de Ombudsman)

Postbus 9 31 22,    2509 AC Den Haag                                       nov.2015. Resultaat tot nu: niets

 

Geachte heer Van Zutphen,

 

Hier hebt u een eenvoudige zaak, die u snel kunt oplossen:

Een crimineel wespennest in de politie Delft, dat 3 misdrijven tegen mij heeft gepleegd, en tentakels heeft naar het OM, dat me blijft vervolgen, wegens een valse aangifte, in plaats van de valse aangifte te seponeren.  Proces-Verbaal PL1500-2015175895 Art. 300/1 Wb StrR

 

De manier, waarmee liegende, bedriegende, grof manipulerende personen in politie (klachtencommissie) en OM en BM van Delft naar uw bureau verwijzen, wekt de verdenking, dat deze groep ook in uw 170-personenteam tentakels heeft zitten. Daarom moet u opletten, dat ze niet de zaak aan zich trekken, om mij verder te frustreren en nog meer schade toe te voegen.

 

Een klokkenluider zei op TV, dat de ombudsman geen hulp voor hem was, zonder alleen een grote teleurstelling. Dat wijst in dezelfde richting.

 

3 misdrijven tegen mij! Bovenop komt: ik ben 75, ik ben DSM-prijswinner, ik ben Duitse staatsburger.

 

Belangrijk is, dat u snel bent met uw beslissing in deze zaak, om een TOM-zitting te voorkomen. Want waarschijnlijk heeft de aanval op mij alleen het doel, te verhinderen, dat ik naast mijn Duitse pasport ook een Nederlandse pasport krijg, waarop ik een recht heb. Een scherpzinnige mens met meer rechten, die meer kritiek op een undercover- bedriegergroep  levert, nee, dat willen ze niet. Het krijgen van die NL-paspoort is nu al om maanden vertraagd. Als ze blijven grof manipuleren, gaan ze misschien verhinderen, dat ik hem ooit krijg. In een onrechtstaat is alles mogelijk. Zolang de zaak loopt, is de paspoortaanvraag gestopt.

 

Mensen, die in de splitsing van het staatsgeweld geloven, komen bedrogen uit, omdat kwaadaardige groepen zich hebben genesteld in de directe macht en in de rechtsprekende macht en zich de ballen toespelen. Dat is hun truc, om de rechtsstaat uit te hevelen. Zie het boek ’Blik op het machtssysteem. Ontdek zijn onbekende kanten!’

 

Mij snel leesbare bewijzen van ‘mijn misdrijf’ bezorgen, scherpe kopieën van de foto’s van de letsels! (Dat gaat binnen 1 dag.) Daarom vraag ik u. De foto’s bewijzen alleen, dat de agent duidelijk oude armletsels heeft gefotografeerd. Waarom? Ze willen mij geen bewijs van hun misdrijf in handen geven. Daarom grove manipulatie van meerdere stellen, sinds 7 maanden.  Wespennest van bedriegers! In feite hebben de bedriegers met een laag van verkleuring het bewijs van hun misdrijf toegedekt en geven alleen deze kopie in plaats van een normale kopie in mijn handen. En ze blijven mij via TOM-zitting vervolgen. De TOM-zitting –termijn is 23.maart. Als dan een bedrieger-OvJ uit het criminele wespennest de zaak in handen heeft, kan ik nog mijn ‘wonder’ beleven.

 

Ik pleit met IQ-Net en IQ-Partij en met grote universiteiten rond om de wereld voor brede invoering van de CfC-Crimefighter-Computer. Dan hebben de wespennesten geen speelruimte meer. Dan verliezen ze hun macht. Dan zijn wij van hen af.  (www.iqnet.jaaaa.net, daar iqnet3)

 

Met vriendlijke groet

Gunt Niessen

 

Heeft u meer informatie nodig?   Via party2-2-0 und party2-2-0-2 kunt u meer details lezen.

Nog meer informatie nodig?   Mail mij : GuntNiessen@gmail.com .  Bel mij  :  o6-33 43 83 28

 

Einde iqnet11 ——————  more .

 .

www.iqnet.jaaaa.net ,   IQnet 11