IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

Gunt Niessen,

Delft,  E-mail  GuntNiessen@gmail.com,  GuntNiessen@jaaaa.net

23.2.2016

Open brief  aan de

Minister van Justitie,

meneer Van der Steur, Den Haag

 

Geachte Minister Van der Steur,

 

Vindt u het fijn, dat een wespennest in de politie Delft in uw naam, in de naam van de minister van veiligheid en justitie, een schotel van leugens op tafel zet, foute beschuldigingen? Gevraagd om de bewijzen voor de foute stellingen, legt ze dan een serie van zwart gelakte papieren voor en  -  innovatie  -  ook een serie van foto’s, die met bonte kleuren onherkenbaar zijn gemaakt.

Men kan alleen van een wespennest van personen spreken, want alle betrokken personen weigeren, duidelijke foto’s, die details tonen, te laten zien.

Dat verwonderd mij aan de enen kant niet, omdat de scherpe foto’s met details een misdrijf van de betrokken politieploeg  bewijzen: ze steunt een duidelijk foute aangifte van Turkse immigranten. Aan de andere kant: dat ze dit doet, verwonderd mij wel. Wat is er aan de hand, dat zoiets in NL kan gebeuren? Kennelijk is dat structureel, komt vaak voor. Met macht wordt verhinderd, dat iets daarover naar buiten dringt. Daarom weten de meeste burgers niets daarvan.

Dat moet anders worden. Samen hebben wij de burgervereniging Crimpolex opgericht: Criminele politieagenten verwijderen uit onze politie! Burgers via sociale media zakelijk informeren = beschermen /  valt bij facebook, twitter en google  niet in goede aarde. Vanaf dag 2 waren onze accounts geblokkeerd. Het blijkt: zo sociaal zijn de sociale media ook weer niet (indien ze in handen van private bedrijven zijn). Wij trekken daaruit de conclusie, dat daarnaast sociale media moeten komen, die niet in handen van private bedrijven liggen.

 

Het wespennest met vertakkingen ook in het OM gaat door, mij te vervolgen: TOM-zitting wegens ‘lichte mishandeling’.  Als daar niet ook een boef zit, een OvJ, die zwaar manipuleert, moet ik daar nauwelijks bang voor zijn.

De schade voor mij is, dat sinds 7 maanden de optieprocedure stil ligt en ik geen NL-pasport krijg, op die ik een recht heb. Waarschijnlijk is dat ook de intentie daarbij. 15 jaar geleden, als ik een verblijfsvergunning had aangevraagd, kreeg ik met vergelijkbare foute beschuldigingen te maken. Er zit een groep in de overheid, die alleen analfabeten burgerrechten wil geven, om zelf te kunnen domineren.

Dat is een slechte zaak. Deze groep gaat Nederland ruineren.

 

U, meneer Van der Steur, hebt als minister de positie, om nieuwe werktuigen te kunnen invoeren, om het rechtssysteem efficiënter te maken. In Japan is de Crimefighter-Computer CfC al 20 jaar in gebruik, met beste resultaten. Dat is een efficiënt werktuig. Daarmee kan men wespennester oprollen. Daarmee kan men daarvoor zorgen, dat integere politiemensen weer het zeggen hebben, in Delft, in Den Haag, in heel Nederland. 

Indien de simulerende Turkse teenager van 15 jaar aan de CfC wordt getest, loopt zij meteen tegen de lamp. Kennelijk is ze van volwassenen getraind, om te liegen. Ze heeft een laag IQ, is onbekwaam, stelt niet veel voor. Maar ongelofelijk aggressief. In de CfC-test loopt ze zeker tegen de lamp. Deze test niet te maken is dus een zware fout. Beschuldigingen, geuit door getrainde kinderen, niet door CfC getest, zijn nul en nietig. Ik erken die niet. Ik accepteer ook geen beslissers (OvJ, rechters, ambtenaren, die niet door CfC zijn getest.

Via CfC-ongeteste en bedriegende personen kan men de politiestaat opbouwen. Met CfC daarbij lukt dat niet meer.

Daarom is het uw taak, de CfC breed in te voeren. Als u dat niet doet, dan schiet u erg tekort. Ik zal de Tweede-Kamer-leden Omtzigt en Kroll benaderen, om u via de Tweede Kamer aan uw plicht te herinneren.

 

Mijn vertrouwen in de ‘rechtsstaat’ van nu is nul. Het is tijd, dat u met de CfC-rechtsstaat begint zoals in Japan, door de CrimefighterComputer CfC breed in te voeren. Alleen zo kunnen wij de criminele wespennesten ontmantelen. Zo kunnen wij criminele personen uit het machtssysteem trekken. De techniek is er. Universiteiten rond om de wereld pleiten ervoor. Dus inzetten!

 

Natuurlijk is er weerstand tegen de CfC juist door de criminele wespennesten, die ja ook in het machtssysteem zitten, invloed uitoefenen en hun speelruimtes zien verdwijnen. Maar de integere functionarissen zijn in de meerderheid. En u behoord daarbij. Denk ik! In uw nieuwe functie als hoofd van het ministerie, als opvolger van Opstelten, hebt u de mogelijkheid, de CfC eindelijk breed in te voeren. En u gaat het doen. Denk ik! Het is tijd en het moet snel gebeuren. Ik en alle kennissen en vrienden van de sociale media en de Europese IQ-Partij zullen uw maatregelen blijven volgen en u blijven herinneren, als wij niet de verwachte schreden zien. De eerste personen, die aan de CfC moeten, zijn de agenten in Delft, die misdrijven tegen mij hebben gepleegd.

En de liegende teenager. De beschuldiging moet van tafel. Als er geen beschuldiging meer is, is er geen zaak meer.

 

Met vriendelijke groet

Gunt Niessen

Slachtoffer van 3 politiemisdrijven

 

Einde iqnet10-9 ——————  more .

 

 

Het volgt mijn  brief aan de burgemeester, ook op iqnet10-6 bekend gemaakt,

Met verdere details, als u nog vragen hebt.

 

Open brief

aan burgemeester Verkerk, Delft

 

Geachte burgemeester Verkerk,

 

U had 4 weken nodig, om mij 2 nietszeggende antwoordbrieven te sturen en niet te helpen, de gevraagde goede kopieën van letselfoto’s te krijgen, terwijl u weet, dat de optieprocedure loopt en wegens de zwevende zaak vertraging oploopt. Goede, leesbare kopieën heb ik nodig - dat weet u ook -  om mij tegen een smerige foute aangifte van een simulerende Turkse teenager te weren, die door manipulaties van een crimineel wespennest in de politie Delft en in het OM gesteund wordt. Het zijn ongelofelijke toestanden van corruptie.

De teenager, een loterijverkoopster, die bezig was in ons bejaardenflat, stelt, door mij geslagen worden te zijn, met letsels als gevolg, maar toonde aan de politie een oud letsel. Bedrog! Goede kopieën van de foto’s bewijzen dit bedrog. Maar politie en OM hebben de kopieën*, die ik kreeg, totaal verkleurd - niets meer te zien - en weigeren sinds 7 maanden, goede kopieën in mijn handen te geven, die ik tijdens het verhoor heb gezien, die details zichtbaar maken en het bedrog bewijzen.  In het verhoor heb ik ook meteen gezegd “Dit hier getoonde armletsel is oud!”, maar het corrupte wespennest gaat door!

Als ik u schreef, had ik nog hoop, meneer Verkerk. Ik heb u alleen om de foto’s gevraagd, niet om over de rechtszaak te beslissen of  stelling te nemen.

Maar helaas … . Ook weet men al veel over corruptie, wanneer men zo’n smerige aanval meemaakt, dan ziet men eerst, hoe dicht deze corruptie is!

 

Omdat in deze sfeer van corruptie (advocaat was ook geen hulp) recht moeilijk te krijgen is, nu deze open brief, dat alle burgers mee kunnen kijken. Het bedrog-patroon is simpel. De zaak is niet gecompliceerd. En de manipulaties van de betrokken ‘overheidsdienaren’ zijn meer dan primitief.

 

Ik, leeftijd 75, DSM-prijswinnaar, en niet helemaal stom, ben niet bereid, me door zo’n corrupt wespennest overollen te laten. De ongelofelijke processen niet in een kleine hoek laten, maar aan meer burgers tonen! Daarom deze open brief. Daarom zet ik deze brief ook op mijn website  IQ.jaaaa.net.  Lees hem onder iqnet10-6,  www.iqnet.jaaaa.net.

Van het OM eis ik, de foto van het armletsel in digitale kwaliteit aan mij te geven en op het internet te zetten, dat iedere burger het bedrog kan zien: Dit letsel is niet 20 minuut jong, maar oud. Bedrog!

 

Mag ik nog toevoegen:  ik vind het een dikke contradictie, dat u, meneer Verkerk, op uw website zegt, dat veiligheid in Delft uw speerpunt is, maar niets onderneemt tegen een crimineel wespennest** in de politie Delft, op dat ik u heb gewezen, dat 3 duidelijke misdrijven tegen mij heeft gepleegd: 

1. mij met geweld uit mijn woning heeft getrokken, als ik argeloos de deur opende, zonder voorliegende echte bewijzen, iets fout te hebben gedaan, alleen wegens een foute beschuldiging. Dan de zwakke 75-jarige zwaar mishandeld, mij geboeid, dan de geboeide armen op de rug met grote kracht naar boven geduwd totdat ik voor pijn begon te schreeuwen. 

2. Dan mij op het politiebureau in levensgevaar gebracht, door mij 5 uren in een politiecel te laten zitten met gezondheidsproblemen, veroorzaakt door de toegepaste brute geweld, zonder een arts the roepen (ik heb in die 5 uren via microfoon /luidspreker meerdere keren om hulp door een arts gevraagd).

3. Een duidelijk foute aangifte grof manipulerend steunt en ook een betrokken volwassen hoofddoekvrouw niet zoekt (moeder of tante), die de onbekwame teenager heeft geholpen en voor komst van de politie verdween (behoort bij het bedrogpatroon van de immigranten, die op schadevergoeding en smartengeld azen). Selectieve behandeling van aangiftes: die van bedriegende immigranten wel. De aangifte van mij tegen de verdwenen volwassen hoofddoekvrouw niet . (“Daar doen wij niets!”. Door agent zo gezegd!)

 

Drie duidelijke misdrijven van de politie tegen een burger van Delft! En u, met veiligheid van burgers als uw speerpunt, doet niets. Contradictie!

 

De gemeente Delft onder uw leiding zit met hoge schulden diep in de schuldenput.

De gemeente Delft had onder uw leiding nu de rijkste gemeente van Nederland kunnen zijn, met een florerende Stormvogel-industrie, producerend voor de energiemarkt wereldwijd. Een windmolen producerend,  veel krachtiger dan huidige windmolens, een vliegende windmolen, niet storend, echt innovatief. Met de internationale DSM-Prijs bekroond. U hebt mij toen, in 2002,  gezegd:  “Vraag bij de gemeente Delft subsidie aan, om een prototype te bouwen!”  Heb ik gedaan. Uw wethouders Fuik en Grashof hebben getorpedeerd. Als ik u dan vroeg, in te grijpen, heeft u mij woordelijk gezegd “Ik heb geen macht. In Nederland hebben de wethouders de macht. Ik kan niets doen!” Weer zo’n contradictie van u tussen zeggen een doen! Was dat een spelletje, afgesproken tussen u en uw vriend Fuik, om energie te verbranden? Ook nadat de wethouders Fuik en Grashof naar de Tweede Kamer waren verhuist, bent u nooit op de krachtige Stormvogel-techniek teruggekomen. (De techniek is nu verder dooront-wikkeld en kan voor  0.5 cent /kWh produceren, en genoeg voor alle behoeftes). U zwijgt en bent niet geïnteresseerd. De olie-industrie is niet geïnteresseerd. Het machtssysteem is niet geïnteresseerd. De mensen 10 keer meer laten betalen voor energie dan nodig, daaraan zijn ze geïnteresseerd.

Als de CrimefighterComputer komt (bent u bereid, aan de neutrale CfC een test de doen, meneer Verkerk ?) en de burgers zien, welke mensen nu boven aan de knoppen van de macht zitten, dan kan de wind nog draaien en de krachtige Stormvogel-techniek ingezet worden. Als de raad van de stad Delft onder andere leiding een andere politiek volgt, dan kan Delft toch nog en stand oord van een krachtige Stormvogel-industrie worden en uit de schuldenput hoogsteigen. 

 

Kortom, ik zie bij u niet éen contradictie, maar meerdere.  En ik wil van u nog al-tijd, dat u de goede kopieën van de letselfoto’s bezorgt, om van de smerige foute aangifte af te komen. Twee keer heb ik u vriendelijk gevraagd. Nu vraag ik u via deze open brief opnieuw.  U weet, dat de optie-procedure loopt. Misschien denken burgers, die het via deze open brief horen, ook, dat de DSM-prijswinnaar van 2000, langer dan 15 jaar in Delft, recht heeft op een Nederlands paspoort en dus normale burgerrechten. Misschien krijg ik steun van burgers en organisaties in Delft.

(Steun van ‘Onafhankelijk Delft’ is er al)

 

Met vriendelijke groet

Gunt Niessen

Slachtoffer van 3 politiemisdrijven.

Einde iqnet10-8 ——————  more .

 *)  Ik spreek hier niet van een vervalsing van de originelen,

alleen van een vervalsing van de kopieën.

Of ook de originelen vervalst zijn, weet ik niet.

Of de politie mij op 17.6.2015 nepfoto's hebt voorgelegd, weet ik ook niet.

Toch in de sfeer van manipulatie en bedrog, die ik aantref, is alles mogelijk.

Ondanks dat ben ik voorzichtig en stel alleen, wat ik weet.

 

Sinds 7 maanden geeft de criminele groep geen inblik in de ‘bewijzen’, kan dus in de zwarte doos manipuleren zo als ze wil. Van vertrouwen in integriteit van politie en OM gaat niemand meer uit, na dat, wat in de laatste tijd via de media bekend is geworden. Het past bij wat ik hier beleef. Corruptie is in het systeem breed aanwezig. Wetenschappers hebben de achtergromd opgehelderd. Ze komen met de conclusie, dat de CfC-CrimefighterComputer moet worden ingezet, wat grote universiteiten rond om de wereld al lang eisen, en wat in Japan al sinds jaren realiteit is, om zieke bedriegers uit het machtssysteem te trekken. Iedere verdachte persoon krijgt van IQ-Net en IQ-Partij en van altijd meer organisaties de vraag voorgelegd:

“Bent u bereid, een integriteits-test aan de CfC-CrimefighterComputer te doen?”

Bent u bereid, meneer Verkerk?

 

Bij verwarspelen van het OM, mij fout citeren en daaruit conclusies trekken, ga ik niet op deze lijm. De klachtencommissie heeft het moeilijk, de misstappen van functionarissen te verdedigen en grijpt tot primitieve trucjes. Alleen ziet de burger dan, dat het geen klachtencommissie is, maar een zwakke verdedigingslinie van een corrupt en uitgehold machtssysteem.

 

**) de wespennesten werken met de secret society strategie:

Men weet nooit, wie alles daarbij hoort .

Zonder CfC kan men ze moeilijk pakken.

Met CfC wordt dit een kinderspel. Wij moeten de CfC breed inzetten. In Japan gebeurt dit al sinds jaren. De machtstructuren in Europa houden de CfC nog tegen. Nog …..

 

Einde iqnet10-8 ——————  more

iqnet10-9