IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ-Net

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

 

 

 

 

Gunt Niessen,

2625AG Delft, Griegstraar 3,  E-mail  GuntNiessen@gmail.com

12.2.2016

Aan het bureau van de politie Delft, Klachtencommissie

Aan agent van Str.

Jacoba van Beierenlaan 1, 2613 HT Delft

 

Geachte heer Van Str. ,

 

Van een einde van de klachtenprocedure kan geen sprake zijn. Want u hebt geweigerd, op mijn schriftelijke vragen schriftelijk antwoord te geven. U bent mij de antwoorden schuldig. Zolang ik ze niet heb, loopt de procedure door.

U hebt de klachtenprocedure ook een week voor het einde, dat u zelf hebt genoemd, gesloten. Zie uw brieven. Beide dingen laten de verlegenheid zien, in welke de politie zit, die de misdrijven tegen mij niet wil toegeven. Met trucjes werken, om uit te wijken. Geen eerlijke klachtenprocedure, maar een zwakke vertedigingslijn van een corrupt wespennest.

 

Ik had u ook om scherpe kopieën van de foto’s gevraagd, die het team (de heer Krassenburg) heeft genomen. Die hebt u ook niet gestuurd. Die wil ik nu spoedig hebben (tot 6.3.2016). U bent toch een grondeerlijke mens en hebt niets te verbergen! Als u mij scherpe kopieën van de foto’s ook nu weer niet stuurt, dan heb ik reden aan uw eerlijkheid te twijfelen en aan te nemen, dat het team op 17.6.2015 een misdrijf heeft gepleegd, dat door de scherpe kopieën van de foto’s openbaar wordt, namelijk doelbewust een oud armletsel heeft gefotografeerd en zo doelbewust een duidelijk herkenbare foute aangifte heeft gesteund. Stuur scherpe kopieën van de foto’s ! Dat spreekt dan tegen.

 

Om deze foto gaat het mij nu. Tijdens het verhoor heb ik kopieën  van de foto’s in goede kwaliteit gezien, daaronder een scherpe kopie van de arm, die rode bloedogen met blauwe randjes eromheen toonde, over de hele arm. Duidelijk een oud letsel. Duidelijk niet 20 minuut oud. Ik vraag u om een kopie van dezelfde kwaliteit, scherp, dat men details kan zien. Een scherpe kopie te krijgen is mijn recht. Als u dat weigert, dan valt dat op u terug: nieuw misdrijf: vernevelen van een misdrijf van de politie.

 

Ik vraag u om deze scherpe kopie, omdat ik een heel wazige en verkleurde kopie, dus een vervalste kopie*, heb gekregen, op die niets meer te zien is, en alle andere stellen weigeren, een scherpe kopie in mijn handen te geven. Daarom spreek ik van een wespennest (dat ook mensen in het OM omvat - uithevelen van de scheiding van de machten).

Op de scherpe kopie kan men zien, dat het ‘slachtoffer’ van ‘mijn misdrijf’ een duidelijk oud letsel aan de fotograferende agent heeft getoond. En de agent heeft meegespeeld! Steun van een duidelijk herkenbare foute aangifte door de politie! (Ook verdere seinen van foute aangifte waren aanwezig) Misdrijf!

Dit misdrijf moet verborgen blijven. Daarom wordt geen scherpe kopie in mijn handen gegeven. Dat is de reden! U kunt nu het tegendeel bewijzen!

Als ik die scherpe kopie nu niet meteen (tot 6.3.2016) van u krijg, u hoofd van de klachtencommissie in de zaak met  Process-Verbaal (met nr. PL1500-2015175895), dan maakt u zich medeschuldig aan dit misdrijf van het criminele wespennest.

 

Met vriendelijke groet

Gunt Niessen

Slachtoffer van 3 politiemisdrijven.

Einde iqnet10-4 ——————  more .

 

 

 

 

*)  Ik spreek hier niet van een vervalsing van de originelen,

alleen van een vervalsing van de kopie.

Of ook de originelen vervalst zijn, weet ik niet.

Of mij op 17.6.2015 nepfoto's werden voorgelegd, weet ik ook niet.

Toch in de sfeer van manipulatie en bedrog, die ik aantref, is alles mogelijk.

Ondanks dat ben ik voorzichtig en stel alleen, wat ik weet.

 

Sinds 7 maanden geeft de criminele groep geen inblik in de ‘bewijzen’, kan dus in de zwarte doos manipuleren zo als ze wil. Van vertrouwen in integriteit van politie en OM gaat niemand meer uit, na dat, wat in de laatste tijd via de media bekend is geworden. Het past bij wat ik hier beleef. Corruptie is in het systeem breed aanwezig. Wetenschappers hebben de achtergromd opgehelderd. Ze komen met de conclusie, dat de CfC-crimefightercomputer moet worden ingezet, wat grote universiteiten rond om de wereld al lang eisen, om zieke bedriegers uit het machtssysteem te trekken. Iedere verdachte persoon krijgt van IQ-Net en IQ-Partij en van altijd meer organisaties de vraag voorgelegd:

“Bent u bereid, een integriteits-test aan de CfC-crimefightercomputer te doen?”

Bent u bereid, meneer van Str.? Als u de test weigert of zwijgt, valt dat op u terug. De conclusie is dan duidelijk!

 

Bij verwarspelen van het OM, mij fout citeren en daaruit conclusies trekken, ga ik niet op deze lijm. De klachtencommissie heeft het moeilijk, de misstappen van functionarissen te verdedigen en grijpt tot primitieve trucjes. Alleen ziet de burger dan, dat het geen klachtencommissie is, maar een verdedigingslinie van een corrupt en uitgehold machtssysteem.

iqnet10-4